ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân nào dẫn đến hiện tượng lưu tán trở nên phổ biến ở nước ta giữa thế kỉ XIX?

  • A. 
   Ruộng đất rơi vào tay địa chủ, cường hào
  • B. 
   Đê điều không được chăm sóc
  • C. 
   Nhà nước tổ chức khẩn hoang quy mô lớn
  • D. 
   Sản xuất nông nghiệp sa sút

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ruộng đất rơi vào tay địa chủ, cường hào dẫn đến hiện tượng lưu tán trở nên phổ biến ở nước ta giữa thế kỉ XIX.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 22109

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA