ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chính sách “cấm đạo” của nhà Nguyễn đã dẫn đến hậu quả gì?

  • A. 
   Làm cho Thiên Chúa giáo không thể phát triển ở Việt nam
  • B. 
   Gây ra mâu thuẫn, làm rạn nứt khối đoàn kết dân tộc, khiến người dân theo các tôn giáo khác lo sợ
  • C. 
   Gây mâu thuẫn trong quan hệ với phương Tây, làm rạn nứt khối đoàn kết dân tộc, bất lợi cho sự nghiệp kháng chiến
  • D. 
   Gây không khí căng thẳng trong quan hệ với các nước phương Tây

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chính sách “cấm đạo” của nhà Nguyễn đã gây mâu thuẫn trong quan hệ với phương Tây, làm rạn nứt khối đoàn kết dân tộc, bất lợi cho sự nghiệp kháng chiến

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 22112

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA