RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trộn 400 ml dung dịch X chứa Na+, K+ và x mol OH (tổng số mol Na+ và K+ là 0,06) với 600 ml dung dịch Y chứa 0,01 mol \(SO_4^{2-}\), 0,03 mol Cl, y mol H+. pH của dung dịch thu được sau phản ứng là?

  • A. 
   1,0.
  • B. 
   12,0.
  • C. 
   2,0.
  • D. 
   13,0.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có OH- 0,06 mol và H+ có 0,05 mol.
  ⇒ Sau khi trộn còn dư 0,01 mol OH- và V = 1 lít.
  ⇒ pH = 12.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 6917

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA