RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Dung dịch X gồm: a mol Na+; 0,15 mol K+; 0,1 mol HCO3- ; 0,15 mol CO32- và 0,05 mol SO42-. Tổng khối lượng muối trong dung dịch X: 

  • A. 
   33,8.
  • B. 
   28,5.
  • C. 
   29,5.
  • D. 
   31,3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Áp dụng định luật bảo toàn điện tích: a + 0,15 = 0,1 + 0,15.2 +0,05.2 ⇒ a = 0,35 (mol)

  Tổng khối lượng muối trong dung dịch: 0,35.23 + 0,15.39 + 0,1. 61 + 0,15. 60 + 0,05.96 = 33,8 (gam)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 6920

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA