RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Dãy gồm các ion không cùng tồn tại trong một dung dịch là: 

  • A. 
   Na+, K+, OH-, NH4+     
  • B. 
   K+, Ba2+, OH-, Cl-
  • C. 
   Al3+, NO3- , Cl-, Ba2+      
  • D. 
   K+, Cl-, Na+, CO32–

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  NH4+ + OH- → NH3 + H2O nên trong cùng dung dịch không thể tồn tại ion NH4+ và OH-

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 6914

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA