RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho dung dịch CH3COOH 0,1M. Nhận định nào sau đây về pH của dung dịch axit này là đúng:

  • A. 
   Lớn hơn 1 nhưng nhỏ hơn 7
  • B. 
   Nhỏ hơn 1
  • C. 
   Bằng 7
  • D. 
   Lớn hơn 7

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Khoảng giá trị pH của axit là trong khoảng 1  tới < 7 nhưng vì đây là axit yếu nên không thể bằng 1. Do đó nhận định đúng là A : Lớn hơn 1 nhưng nhỏ hơn 7

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 6896

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA