RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Phản ứng nào sau đây là phản ứng trao đổi ion trong dung dịch:

  • A. 
   Cu  + Cl2  → CuCl2
  • B. 
   Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2
  • C. 
   FeS +  2HCl → FeCl2 + H2S
  • D. 
   Zn  + Fe(NO3)3 → Zn(NO3)2 + 2Fe(NO3)2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  FeS +  2HCl → FeCl2 + H2S là phản ứng trao đổi ion vì sản phẩm tạo thành có khí H2S.

  Ở phản ứng Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2 cũng sinh ra khí H2 nhưng trong phân tử có sự thay đổi số oxi hóa nên là phản ứng oxi hóa khử.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 6909

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA