RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Phương trình ion rút gọn của phản ứng cho biết:

  • A. 
   Những ion nào tồn tại trong dung dịch
  • B. 
   Không tồn tại các phân tử trong dung dịch các chất điện li 
  • C. 
   Bản chất của phản ứng trong dung dịch các chất điện li 
  • D. 
   Nồng độ những ion nào trong dung dịch lớn nhất

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 6906

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA