RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Biết rằng A là dung dịch NaOH có pH = 12 và B là dung dịch H2SO4 có pH=2. Để phản ứng vừa đủ với V1 lít dung dịch A cần V2 lít dung dịch B. Quan hệ giữa V1 và V2 là:

  • A. 
   V1 = V2
  • B. 
   V1 = 2V2.
  • C. 
   V= 2V1 .
  • D. 
   V= 10V1.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có:
  nNaOH = nOH- = V1. 10pH-14 = 0,01V1
  n\(\tiny H_2SO_4\) = \(\frac{1}{2}\) nH+ = V2. 10-pH= 0,01V2
  Trung hòa ⇒ nH+ = nOH- ⇒ 0,01V1= 0,02V2 ⇒ V1=2V2

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 6918

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA