ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Phản ứng nào sau đây có phương trình ion thu gọn: H+  +  OH- →  H2O

  • A. 
   BaCl2 + H2SO4 → BaSO4  + 2HCl 
  • B. 
   Ca(OH)2 +  2HNO3 → Ca(NO3)2  + 2H2O
  • C. 
   3NaOH + FeCl3 → Fe(OH)3 +3NaCl 
  • D. 
   Na2CO3    +  2HCl    → 2NaCl + CO+ H2O

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Do yêu cầu của đề bài là tìm phản ứng có phương trình ion thu gọn là H+  +  OH- →  H2O nên ta sẽ tìm phản ứng có chứa sản phẩm là H2O. (Loại A, C)

  ở phương trình D có chứa khí (Loại D)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 6916

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA