YOMEDIA
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tính năng lượng tỏa ra khi phân hạch 1kg \({}^{235}\textrm{U}\). Cho rằng mỗi phân hạch tỏa ra năng lượng 200MeV.

  • A. 
   6,21.1013  J.
  • B. 
   7,21.1013  J.
  • C. 
   8,21.1013  J.
  • D. 
   9,21.1013  J.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có: 

  Số hạt nhân  trong 1kg  là:

   =   = 2,5617.1024.

  Năng lượng tỏa ra bởi phân hạch 1kg  bằng :

   \(175,92309.2,5617.10^{24}MeV = 450,628.10^{24}MeV =450,628.10^{24}.1,6.10^{-13}J= 7,21.10^{13}J\)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 3840

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA