ON
ON
YOMEDIA
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Xét phản ứng phân hạch:

  \(_{0}^{1}\textrm{n}\) +  →  +  + 3 + ɣ

  Tính năng lượng toả ra khi phân hạch một hạt nhân \({}^{235}\textrm{U}\)

  Cho biết \({}^{235}\textrm{U} = 234,99332 u\)    ; \({}^{139}\textrm{I} =138,89700 u\)  và    \({}^{94}\textrm{Y} = 93,89014 u\)

  • A. 
    475,92309 MeV
  • B. 
    375,92309 MeV
  • C. 
    275,92309 MeV
  • D. 
    175,92309 MeV

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

   +  →  +  + 3 + ɣ

  1,00866 u + 234,99332u – 138,897u – 93,89014u – 3.1,00866u = 0,18886u

  Suy ra  0,18886.931,5 = 175,92309 MeV

  ⇒ Chọn đáp án D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 3842

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF