YOMEDIA
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chọn câu đúng.

  Phần lớn năng lượng giải phóng trong phân hạch là 

  • A. 
   động năng của các nơtron phát ra.
  • B. 
   động năng các mảnh.
  • C. 
   năng lượng tỏa ra do phóng xạ cảu các mảnh.
  • D. 
    năng lượng prôtôn  của tia \(\gamma\).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Phần lớn năng lượng giải phóng trong phân hạch là động năng các mảnh 

  ⇒ Chọn đáp án B.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 3841

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA