OFF
OFF
ADMICRO
16AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thực chất lau ta là Hội nghị Ianta (2-1945) là hội nghị

  • A. 
   bàn những vấn đề liên quan đến hòa bình, an ninh thế giới. 
  • B. 
   hòa giải mâu thuẫn giữa Mỹ và Liên Xô. 
  • C. 
   đàm phán giữa khối Đồng minh và phe phát xít. 
  • D. 
   phân chia thành quả chiến thắng giữa các nước thắng trận.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Khi chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc, Hội nghị Ianta đã được triệu tập, một trong ba mục tiêu của Hội nghị là phân chia thành quả giữa các nước thắng trận. Trong nội dung cụ thể của Hội nghị Ianta, nội dung này cũng là nội dung quan trọng nhất và được tranh luận sôi nổi. Mục tiêu của mỗi quốc gia bản chất cho cùng vẫn là quyền lợi của mỗi quốc gia, dân tộc.

  => Bản chất của Hội nghị Ianta (2-1945) là Hội nghị phân chia thành quả chiến thắng giữa các nước thắng trận.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 211139

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF