OFF
OFF
ADMICRO
03AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Liên Hợp quốc hoạt động không dựa trên nguyên tắc nào sau đây:

  • A. 
   Hợp tác phát triển có hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và xã hội. 
  • B. 
   Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước 
  • C. 
   Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kỳ nước nào
  • D. 
   Giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Những nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc là: 

  - Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc. 
  - Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của các nước. 
  - Không can thiệp vào nội bộ các nước. 
  - Giải quyết tranh chấp, xung đột quốc tế bằng phương pháp hòa bình. 
  - Chung sống hòa bình và sự nhất trí giữa 5 cường quốc: Liên Xô, Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc. 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 211146

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON