OFF
OFF
ADMICRO
17AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sắp xếp các sự kiện sau theo trình tự thời gian 

  1. Hội nghị Pốtxđam được tổ chức tại Đức.  

  2. Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc.

  3. Hội nghị Ianta được triệu tập. 

  4. Hội nghị quốc tế được triệu tập tại Xan Phranxixcô. 

  • A. 
   3,4,1,2.      
  • B. 
   1,2,3,4.                
  • C. 
   2,3,4,1.            
  • D. 
   2,3,1,4. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  1. Hội nghị Pốtxđam được tổ chức tại Đức (16-7 đến ngày 12-8-1945)

  2. Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc. (9-1977) 

  3. Hội nghị Ianta được triệu tập (2-1945) 

  4. Hội nghị quốc tế được triệu tập tại Xan Phanxixcô (25-4 đến 26-6-1945) 

  Chọn đáp án: A: 3,4,1,2.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 211116

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON