ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Theo anh/chị “việc nhỏ” và “việc lớn” mà tác giả đề cập trong đoạn trích trên là gì? (1.0 điểm)

  Câu hỏi:

  Lời giải tham khảo:

  • Việc nhỏ: là vận động đọc sách và gây dựng tủ sách trong mỗi gia đình, mỗi người có thể đọc từ vài chục mỗi ngày đến một cuốn sách trong một năm.
  • Việc lớn: Đọc sách trở thành ý thức, thành nhu cầu của mỗi người, mỗi gia đình trong xã hội để đọc sách trở thành văn hóa của quốc gia dân tộc.
  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 64426

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Ngữ văn

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA