RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Chỉ ra phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn tích trên. (0.5 điểm)

  Câu hỏi:

  Lời giải tham khảo:

  Nghị luận

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 64423

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Ngữ văn

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA