RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Xác định chủ đề của đoạn trích trên. (1.0 điểm)

  Câu hỏi:

  Lời giải tham khảo:

  Chủ đề: Bàn về đọc sách.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 64425

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Ngữ văn

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA