RANDOM
RANDOM
Video-Banner
 • Câu hỏi:

  Thế nào là vật liệu cách điện?

  • A. 
   Vật liệu cách điện là vật liệu không cho dòng điện chạy qua
  • B. 
   Vật liêu cách điện là vật liệu cho dòng điện chạy qua
  • C. 
   Cả A và B đều đúng
  • D. 
   Cả A và B đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 6276

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA