RANDOM
RANDOM
Video-Banner
 • Câu hỏi:

  Những vật liệu dẫn điện của mạng điện trong nhà:

  • A. 
   Pu li sứ
  • B. 
   Ống luồn dây              
  • C. 
   Vỏ cầu chì
  • D. 
   Chì            

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 6270

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA