RANDOM
RANDOM
Video-Banner
 • Câu hỏi:

  Kí hiệu dây dẫn điện của bản thiết kế mạng điện M(2x1,5) nghĩa là gì?

  • A. 
   Dây lõi bằng đồng, có 2 lõi và tiết diện lõi 1,5cm2
  • B. 
   Dây lõi bằng nhôm, có 2 lõi và tiết diện lõi 1,5cm2
  • C. 
   Dây lõi bằng nhôm, có 2 lõi và tiết diện lõi 1,5mm2
  • D. 
   Dây lõi bằng đồng, có 2 lõivà tiết diện lõi 1,5mm2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 6269

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA