OPTADS360
AANETWORK
YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  The disease was thought to have ______ in Africa.

  • A. 
   appearing
  • B. 
   disappearing
  • C. 
   disappear
  • D. 
   appeared

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án: D

  Dịch: Căn bệnh được cho là đã xuất hiện ở Châu Phi.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ADMICRO/

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF