OPTADS360
AANETWORK
YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  He is the most ____ activist in the town.

  • A. 
   effection
  • B. 
   effect
  • C. 
   effective
  • D. 
   effectively

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án: C

  Chỗ trống cần điền là một tính từ.

  Tạm dịch: Anh ấy là nhà hoạt động hiệu quả nhất trong thị trấn.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ADMICRO/

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF