YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Tai nạn vuc khí, cháy nổ, chất độc hại đã gây ra hậu quả gì? 

  • A. 
   Tệ nạn xã hội
  • B. 
   Con người bị tàn phế, mất khả năng lao động
  • C. 
   Mất trật tự an ninh công cộng
  • D. 
   B, C đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Tai nạn vuc khí, cháy nổ, chất độc hại đã gây ra hậu quả:

  + Con người bị tàn phế, mất khả năng lao động

  + Mất trật tự an ninh công cộng

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 15341

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA