YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Chất và loại có thể gây tai nạn nguy hiểm cho con người là?

  • A. 
   Chất độc màu da cam.
  • B. 
   Súng tự chế.
  • C. 
   Các chất phóng xạ.
  • D. 
   Cả A, B, C.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chất và loại có thể gây tai nạn nguy hiểm cho con người là:

  + Chất độc màu da cam.

  + Súng tự chế.

  + Các chất phóng xạ.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 136253

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA