YOMEDIA
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy là 

  • A. 
   Ngày 4 tháng 10
  • B. 
   Ngày 14 tháng 4
  • C. 
   Ngày 14 tháng 10
  • D. 
   Ngày 10 tháng 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy là ngày 4 tháng 10.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 15340

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA