YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Khi có cháy nổ xảy ra ta nên gọi

  • A. 
   113
  • B. 
   114
  • C. 
   115
  • D. 
   119

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Khi có cháy nổ xảy ra ta nên gọi 114.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 15342

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA