YOMEDIA
19AMBIENT
Banner-Video
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Số lượng buôn pháo nổ từ 10 kg đến dưới 50 kg bị phạt bao nhiêu tiền ?

  • A. 
   10 triệu đến 100 triệu đồng.
  • B. 
   10 triệu đến 50 triệu đồng.
  • C. 
   10 triệu đến 150 triệu đồng.
  • D. 
   10 triệu đến 20 triệu đồng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Số lượng buôn pháo nổ từ 10 kg đến dưới 50 kg bị phạt từ 10 triệu đến 100 triệu đồng.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 136259

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA