OFF
OFF
ADMICRO
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sự tham gia của Liên Xô với tư cách là ủy viên thường trực có ý nghĩa như thế nào đối với tổ chức Liên hợp quốc?

  • A. 
   Hạn chế sự thao túng của các nước đế quốc, đặc biệt là Mĩ 
  • B. 
   Thể hiện sự đối lập về ý thức hệ trên thế giới 
  • C. 
   Tạo điều kiện cho sự lớn mạnh của phong trào cách mạng thế giới 
  • D. 
   Giúp quan hệ quốc tế phát triển đa dạng hơn 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Trong hội đồng bảo an của Liên Hợp Quốc có 5 thành viên thường trực là Mĩ, Anh, Pháp, Trung Quốc, Liên Xô thì 4/5 quốc gia có xu hướng chống cộng, hạn chế sự phát triển của phong trào cách mạng thế giới. Do đó, sự tham dự của Liên Xô- lực lượng đi đầu của phong trào cách mạng thế giới sẽ giúp hạn chế sự thao túng của các nước đế quốc đối với các vấn đề quốc tế; giúp Liên hợp quốc hoạt động có hiệu quả hơn, mang tính cộng đồng hơn

  Đáp án cần chọn là: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 269997

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON