OFF
OFF
ADMICRO
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc vào khoảng thời gian nào?

  • A. 
   7- 1976 
  • B. 
   7- 1977  
  • C. 
   9-1977 
  • D. 
   7-1979 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Từ tháng 9-1977, Việt Nam trở thành thành viên thứ 149 của Liên hợp quốc.

  Đáp án cần chọn là: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 270048

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON