ON
ON
YOMEDIA
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trước những xu thế phát triển của thế giới sau Chiến tranh lạnh, theo các em chiến lược hàng đầu mà Việt Nam cần thực hiện trong thời gian tới là gì?

  • A. 
   Tập trung ổn định tình hình chính trị. 
  • B. 
   Tập trung phát triển kinh tế. 
  • C. 
   Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. 
  • D. 
   Mở rộng quan hệ ngoại giao. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Sau chiến tranh lạnh, hầu như các quốc gia đều điều chỉnh chiến lược phát triển, tập trung vào phát triển kinh tế để xây dựng sức mạnh thực sự của quốc gia. Việt Nam là một thực thể tồn tại trong quan hệ quốc tế nên không thể đứng ngoài xu thế đó.

  => Chiến lược hàng đầu của chính phủ Việt Nam trong thời gian tới là tập trung phát triển kinh tế để tạo ra cơ sở thực lực, chỗ dựa vững chắc thực hiện tốt các chính sách về chính trị- ngoại giao- văn hóa- xã hội

  Đáp án cần chọn là: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 270030

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF