OFF
OFF
ADMICRO
12AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đâu không phải là điểm tương đồng về nguyên nhân phát triển kinh tế của Mĩ và Tây Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai?

  • A. 
   Do áp dụng những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật 
  • B. 
   Do vai trò điều tiết quản lý của nhà nước 
  • C. 
   Do tận dụng được các yếu tố khách quan thuận lợi 
  • D. 
   Do sự hợp tác có hiệu quả trong khuôn khổ cộng đồng EC 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Những nguyên nhân chung đưa đến sự phát triển của kinh tế Mĩ và Tây Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai:

  - Do áp dụng thành công những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật vào sản xuất đã giúp nâng cao năng suất, hạ giá thành sản phẩm

  - Do vai trò quản lý điều tiết có hiệu quả của nhà nước ở tầm vĩ mô

  - Do tận dụng được các yếu tố khách quan thuận lợi như: Mĩ lợi dụng chiến tranh để buôn bán vũ khí, Tây Âu tranh thủ được nguồn nguyên liệu giá rẻ từ các nước thuộc thế giới thứ ba

  Đáp án D là nguyên nhân phát triển riêng của các nước Tây Âu

  Đáp án cần chọn là: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 270020

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON