YOMEDIA
19AMBIENT
Banner-Video
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Số đếm công tơ điện ở gia đình cho biết:

  • A. 
   Thời gian sử dụng điện của gia đình.
  • B. 
   Công suất điện mà gia đình sử dụng.
  • C. 
   Điện năng mà gia đình đã sử dụng.
  • D. 
   Số dụng cụ và thiết bị điện đang được sử dụng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Số đếm công tơ điện ở gia đình cho biết: Điện năng mà gia đình đã sử dụng.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 6069

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA