ADMICRO
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một hộ gia đình sử dụng đèn chiếu sáng với công suất tổng cộng là 150W, trung bình mỗi ngày trong 10 giờ; sử dụng tủ lạnh có công suất 100W, trung bình mỗi ngày trong 12 giờ và sử dụng các thiết bị điện thế khác có công suất tổng cộng là 500W, trung bình mỗi ngày trong 5 giờ. Tính tiền điện mà gia đình này phải trả mỗi tháng (30 ngày), cho rằng giá tiền điện là 1000 đồng/kW.h.

  • A. 
   198000 đồng
  • B. 
   132000 đồng
  • C. 
   165000 đồng
  • D. 
   156000 đồng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Điện năng mà gia đình sử dụng trong 30 ngày:

  \({A_1} = {\wp _1}.{t_1} = 0,15 \times 10 \times 30 = 45kW.h\)

  – Đèn chiếu sáng:  

  \({A_2} = {\wp _2}.{t_2} = 0,1 \times 12 \times 30 = 36kW.h\)

  – Tủ lạnh:

  \({A_3} = {\wp _3}.{t_3} = 0,5 \times 5 \times 30 = 75kW.h\)

  – Thiết bị khác :

  \( \Rightarrow A = {A_1} + {A_2} + {A_3} = 45 + 36 + 75 = 156kW.h\)

  Tiền điện mà gia đình này phải trả:

  T = 1000 x A = 1000 x 156 = 156000 đồng

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 41504

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID