ADMICRO
20AMBIENT
Banner-Video
ADMICRO+MGID
 • Câu hỏi:

  Một khu dân cư có 500 hộ gia đình, trung bình mỗi hộ sử dụng 4 giờ một ngày với công suất điện 120W.  Tính điện năng mà khu dân cư này sử dụng trong 30 ngày.

  • A. 
   2,862.1010J
  • B. 
   2,764.1010J
  • C. 
   2,345.1010J
  • D. 
   2,592.1010J

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Công suất điện trung bình của cả khu dân cư là:

  ℘ = 4.30.500 = 60000W = 60kW.

  Điện năng khu dân cư sử dụng trong 30 ngày là:

  A = ℘.t = 60.4.30 = 720kW.h = 2,592.1010J.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 41510

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA