YOMEDIA
19AMBIENT
Banner-Video
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Đơn vị nào dưới đây không phải là đơn vị của điện năng?

  • A. 
   Jun (J) 
  • B. 
   Niuton (N)
  • C. 
   Kilôoat giờ (kW.h)        
  • D. 
   Số đếm của công tơ điện

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đơn vị của điện năng là: 

  Jun (J)         
  Kilôoat giờ (kW.h)              

  Số đếm của công tơ điện

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 6068

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA