ON
ON
YOMEDIA
20AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Sinh sản vô tính ở động vật dựa trên những hình thức phân bào nào? 

  • A. 
   Trực phân và giảm phân.
  • B. 
   Giảm phân và nguyên phân.
  • C. 
   Trực phân và nguyên phân. 
  • D. 
   Trực phân, giảm phân và nguyên phân.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Cơ thể con được hình thành từ một phần cơ thể mẹ (phân đôi, nảy chồi, phân mảnh) hoặc từ tế bào trứng (trinh sản) nhờ nguyên phân.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ANYMIND360-ADSENSE/

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF
ON