ON
ON
YOMEDIA
09AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Kiểu sinh sản nào sau đây bao gồm các kiểu còn lại? 

  • A. 
   Nảy chồi. 
  • B. 
   Sinh sản vô tính.
  • C. 
   Phân đôi.  
  • D. 
   Phân mảnh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Sinh sản vô tính là tên gọi chung của các hình thức còn lại.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ANYMIND360-ADSENSE/

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF
ON