ON
ON
YOMEDIA
20AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Hình thức sinh sản vô tính nào ở động vật diễn ra đơn giản nhất? 

  • A. 
   Nảy chồi. 
  • B. 
   Trinh sinh.
  • C. 
   Phân mảnh.       
  • D. 
   Phân đôi.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Phân đôi: Cơ thể mẹ tự co thắt tạo thành 2 phần giống nhau, mỗi phần sẽ phát triển thành một cá thể.

  Sự phân đôi có thể theo chiều dọc, ngang hoặc nhiều chiều.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ANYMIND360-ADSENSE/

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF
ON