ON
ON
YOMEDIA
18AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Các hình thức sinh sản nào chỉ có ở động vật không xương sống? 

  • A. 
   Phân mảnh, nảy chồi.
  • B. 
   Phân đôi, nảy chồi.
  • C. 
   Trinh sinh, phân mảnh. 
  • D. 
   Nảy chồi, phân mảnh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Phân mảnh, nảy chồi là các hình thức sinh sản chỉ có ở động vật không xương sống.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ANYMIND360-ADSENSE/

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF
ON