ON
ON
YOMEDIA
10AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Loài động vật nào dưới đây không có hình thức sinh sản trinh sinh? 

  • A. 
   Kiến.
  • B. 
   Ong.
  • C. 
   Rệp. 
  • D. 
   Gà.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Gà chỉ có hình thức sinh sản hữu tính không có hình thức trinh sinh.

  → Đáp án: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ANYMIND360-ADSENSE/

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF
ON