ON
ON
YOMEDIA
20AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm nào không đúng với sinh sản vô tính ở động vật? 

  • A. 
   Cá thể có thể sống độc lập, đơn lẻ vẫn sinh sản bình thường.
  • B. 
   Đảm bảo sự ổn định về mặt di truyền qua các thế hệ cơ thể.
  • C. 
   Tạo ra số luợng lớn con cháu trong thời gian ngắn. 
  • D. 
   Có khả năng thích nghỉ cao với sự thay đổi của điều kiện môi trường.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  - Ưu điểm của sinh sản vô tính:

  + Cá thể sống độc lập, đơn lẻ vẫn có thể tạo ra con cháu, vì vậy có lợi trong trường hợp mật độ quần thể thấp.

  + Tạo ra các cá thể mới giống nhau và giống cá thể mẹ về mặt di truyền.

  + Tạo ra số lượng lớn con cháu giống nhau trong một thời gian ngắn

  + Tạo ra các cá thể thích nghi tốt với môi trường sống ổn định, ít biến động, nhờ vậy quần thể phát triển nhanh.

  - Nhược điểm của sinh sản vô tính: Tạo ra các thế hệ con cháu giống nhau về mặt di truyền. Vì vậy, khi điều kiện sống thay đổi. có thể dẫn đến hàng loạt cá thể bị chết, thậm chí toàn bộ quần thể bị tiêu diệt.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ANYMIND360-ADSENSE/

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF
ON