ON
ON
YOMEDIA
11AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

   Trong tổ ong, cá thể đơn bội là 

  • A. 
   Ong chúa. 
  • B. 
   Ong đực.
  • C. 
   Ong đực và ong thợ.  
  • D. 
   Ong thợ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Trong tổ ong, cá thể đơn bội là ong đực.

  → Đáp án: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ANYMIND360-ADSENSE/

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF
ON