OFF
OFF
ADMICRO
11AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hãy kết nối nội dung hai cột sao cho phù hợp về Quốc tế thứ nhất và Quốc tế thứ hai

  1. Quốc tế thứ nhất

  2. Quốc tế thứ hai

  a) Ph.Ăngghen là linh hồn của tổ chức này

  b) C.Mác là linh hồn của tổ chức này

  c) Được thành lập ở Luân Đôn

  d) Được thành lập ở Pari

   

  e) Thúc đẩy việc thành lập các chính đảng vô sản ở nhiều nước

   

  f) Truyền bá rộng rãi chủ nghĩa Mác trong phong trào công nhân

  • A. 
   1- b, c, e; 2 – a, d, f
  • B. 
   1 – b, c, f; 2 – a, d, e
  • C. 
   1 – a, c, e; 2 – b, d, g
  • D. 
   1 – a, c, f; 2 – b, d, e

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 22149

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF