OFF
OFF
ADMICRO
19AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cuối thế kỉ XIX, đội ngũ công nhân các nước tư bản có biến đổi ra sao?

  • A. 
   Tăng nhanh về số lượng và chất lượng
  • B. 
   Phong trào công nhân phát triển mạnh
  • C. 
   Đội ngũ công nhân đã có ý thức giai cấp rõ ràng
  • D. 
   Công nhân các nước đã thành lập được chính đảng của mình

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 22140

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON