OFF
OFF
ADMICRO
18AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Quốc tế thứ hai tồn tại trong khoảng thời gian

  • A. 
   Từ năm 1889 đến năm 1914
  • B. 
   Từ năm 1889 đến năm 1895
  • C. 
   Từ năm 1889 đến năm 1918
  • D. 
   Từ năm 1889 đến năm 1918

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 22148

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON