OFF
OFF
ADMICRO
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ngày 1 – 5 hằng năm trở thành ngày Quốc tế lãnh đạo để

  • A. 
   Biểu dương sức mạnh của phong trào công nhân
  • B. 
   Đoàn kết và biểu dương lực lượng của giai cấp công nhân thế giới
  • C. 
   Đoàn kết công nhân thế giới
  • D. 
   Khẳng định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 22145

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON