RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Phản ứng của kim loại với nước gọi là phản ứng gì?

  • A. 
   Phản ứng cháy
  • B. 
   Phản ứng thế
  • C. 
   Phản ứng hóa hợp
  • D. 
   Phản ứng nhiệt phân

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Phản ứng của kim loại với nước gọi là phản ứng thế.

  VD: 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 13091

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA