RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Những kim loại nào tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường:

  • A. 
   Na, Mg
  • B. 
   Al, Fe
  • C. 
   Zn, Na
  • D. 
   Li, K

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Các kim loại phản ứng với nước ở điều kiện thường tạo ra dung dịch có môi trường bazơ là: Li, Na, K, Ca, Ba.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 13092

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA